Agentūros, įstaigos

Užimtumo tarnyba

Darbo vietų pritaikymas

Kvietimas galioja 2024 m.

Paraiškos teikiamos: 2024 m.
Finansavimo suma: iki 200 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 65 proc. projekto vertės.

Parama verslo kūrimui

Paraiškos teikiamos: iki 2024-01-04

Paraiškos teikiamos: iki 2024-01-04
Finansavimo suma: iki 26 040 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 100 proc. projekto vertės.

Vietinės užimtumo iniciatyvos

Kvietimas numatomas 2024 m.

Paraiškų teikimas: 2024 m.
Finansavimo suma: iki 200 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 65 proc. projekto vertės.