Agentūros, įstaigos

Užimtumo tarnyba

Darbo vietų pritaikymas

Kvietimas paskelbtas 2023 m. vasario mėn.

Paraiškos teikiamos: nuo 2023 m. vasario mėn.
Finansavimo suma: iki 200 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 65 proc. projekto vertės.

Parama verslo kūrimui

Paraiškos teikiamos: nuo 2023-06-29 iki 2023-07-28

Paraiškos teikiamos: nuo 2023-06-29 iki 2023-07-28
Finansavimo suma: iki 26 040 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 100 proc. projekto vertės.

Vietinės užimtumo iniciatyvos

Kvietimas numatomas 2023 m. IV ketv.

Paraiškų teikimas numatomas: nuo 2023 m. IV ketv.
Finansavimo suma: iki 200 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 65 proc. projekto vertės.