Agentūros, įstaigos

Inovacijų agentūra

MVĮ skaitmeninimas

Kvietimas galioja iki 2023-11-08

Paraiškos teikiamos: iki 2023-11-08
Finansavimo suma: iki 50 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. projekto vertės.

Įgūdžiai MVĮ

Kvietimas galioja iki 2024-03-18

Paraiškų teikimas: iki 2024-03-18
Finansavimo suma: iki 100 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc. projekto vertės.

Netechnologinės inovacijos

Kvietimas galioja iki 2024-02-29

Paraiškų teikimas: iki 2024-02-29
Finansavimo suma: iki 140 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc. projekto vertės.