Kvietimas

Parama verslo kūrimui

Paraiškos teikiamos: iki 2024-01-04

Priemone siekiama skatinti bedarbių arba užimtų asmenų verslo kūrimą sau.

Tinkami pareiškėjai:
Paraiškos pateikimo dieną dirbančio pagal darbo sutartį asmens ir registruoto Užimtumo tarnyboje užimto asmens statusu, kurio darbo santykiai nurodytu laikotarpiu* bent kartą pasibaigė arba jis nutraukė savarankišką veiklą (-as) ir steigdamas darbo vietą (-as) planuoja vykdyti kitą nei nutraukta (-os) veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. Vidutinės draudžiamosios pajamos per paskutinius 3 mėnesius iki Paraiškų atrankos paskelbimo mėnesio buvo ne didesnės kaip 1260 Eur neatskaičius mokesčių.

ARBA

Paskutines 90 kalendorinių dienų iki Paraiškos pateikimo dienos registruotas Užimtumo tarnyboje asmuo bedarbio statusu, kurio darbo santykiai nurodytu laikotarpiu* bent kartą pasibaigė arba jis nutraukė savarankišką veiklą (-as) ir steigdamas darbo vietą (-as) planuoja vykdyti kitą nei nutraukta (-os) veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių.

*Laikotarpis nuo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės paskelbimo dienos iki paramos verslui kurti paraiškų atrankos paskelbimo dienos.

Pareiškėjai taip pat turi atitikti bent vieną iš paramos verslui kurti prioritetų nustatymo įsakymo 1.1.1-1.2.10 papunkčių.

Tinkamos išlaidos:
Ilgalaikis materialusis turtas (nauja ar naudota įranga, technika, kitos darbo priemonės), skirtas tiesioginėms darbo funkcijoms steigiamose darbo vietose atlikti.
Subsidija neskiriama darbo vietoms, skirtoms laikiniems ir sezoniniams darbams atlikti.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Paramos suma vienai darbo vietai: iki 26 040 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 100 proc. projekto vertės
Avansu išmokama 85 proc. prašomos subsidijos sumos.

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Projektą įgyvendinti per 10 mėnesių;
36 mėnesius vykdyti veiklą, nepanaikinant įsteigtų darbo vietų.