Kvietimas

Darbo vietų pritaikymas

Kvietimas galioja 2024 m.

Priemonė skirta bedarbių, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 55 % darbingumo lygis neterminuotam įdarbinimui remti ir darbingo amžiaus užimtų asmenų, kuriems nustatytas iki 40 % darbingumo lygis išlikimui darbo rinkoje remti, pritaikant esamas darbo vietas.

Tinkami pareiškėjai:
Parama teikiama visiems verslo subjektams.

Tinkamos išlaidos:
Naujos arba naudotos techninės pagalbos priemonės, reikalingos darbo vietai pritaikyti neįgaliesiems, ar darbo procese naudojami specialieji įrenginiai (mašinos, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai) ar kiti specialūs reikmenys, kurių reikia neįgaliam darbuotojui darbo funkcijoms atlikti, projektuoti, gaminti. Subsidija neskiriama darbo vietoms, skirtoms laikiniems ir sezoniniams darbams atlikti.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Paramos suma vienai darbo vietai: iki 26 040 Eur.
Bendra paramos suma vienam projektui: iki 200 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 65 proc. projekto vertės.

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Projektą įgyvendinti per 10 mėnesių;
36 mėnesius vykdyti veiklą, nepanaikinant įsteigtų darbo vietų.