Kvietimas

Įgūdžiai MVĮ

Kvietimas galioja iki 2024-03-18

Projektu siekiama ugdyti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) reikalingus darbuotojų įgūdžius, leisiančius prisitaikyti prie ekonomikos technologinių pokyčių ir pramonės pertvarkos.

Tinkami pareiškėjai:
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Tinkamos išlaidos:
Mokymai MVĮ darbuotojams, skirti pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Maksimali finansavimo suma: 100 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc. projekto vertės.