Kvietimas

Įgūdžiai MVĮ

Kvietimas numatomas 2023 m. birželio mėn.

Projektu siekiama ugdyti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) reikalingus darbuotojų įgūdžius, leisiančius prisitaikyti prie ekonomikos technologinių pokyčių ir pramonės pertvarkos.

Tinkami pareiškėjai:
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Tinkamos išlaidos:
Mokymai MVĮ darbuotojams, skirti pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Maksimali finansavimo suma: 100 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc. projekto vertės.