Kvietimas

Skaitmeniniai MVĮ čekiai

Kvietimas galioja iki 2024-02-29

Projektu siekiama skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių MVĮ integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą

Tinkami pareiškėjai:
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Tinkamos išlaidos:
– procesų ir organizacinių inovacijų diegimo išlaidos;
– originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo išlaidos;
– prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo (pakeitimo), registracijos išlaidos.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Maksimali finansavimo suma: 140 000 Eur, iš kurių:
– proceso ir (arba) organizacinių inovacijų diegimo veiklai – 100 000 Eur;
– originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo veiklai – 35 000 Eur;
– prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai – 5 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 50 proc. projekto vertės proceso ir (arba) organizacinių inovacijų diegimo veiklai ir 70 proc. originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo veiklai ir prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai.