Kvietimas

Skaitmeniniai MVĮ čekiai

Kvietimas numatomas 2023 m. rugsėjo mėn.

Projektu siekiama skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skaitmeninimą, finansuojant skaitmeninimo ir technologijų paslaugų įsigijimą.

Tinkami pareiškėjai:
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Tinkamos išlaidos:
Skaitmeninimo ir technologijų paslaugų įsigijimas.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Maksimali finansavimo suma: 70 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: 50 proc. projekto vertės.