Kvietimas

Investicijos į žemės ūkio valdas

Kvietimas numatomas: 2023 m. rugpjūčio mėn.

Projektu siekiama modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės-techninės bazės potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.

Tinkami pareiškėjai:
– fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
– juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Tinkami žemės ūkio sektoriai: pieninė ir mėsinė galvijininkystė, kiaulininkystė, paukštininkystė, sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė.

Remiamos veiklos:
– žemės ūkio produktų gamyba;
– prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Tinkamos išlaidos:
nauja žemės ūkio technika, technologiniai įrengimai, kompiuterinė ir programinė įranga, N, O ir SL kategorijų transporto priemonės, rekonstrukcija, naujos statybos darbai ir kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su ūkio kūrimu.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. projekto vertės.

Investicinės paramos suma (vienam paramos gavėjui):
– 300 000 Eur, kai teikiama investicinė parama;
– 600 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas arba projekto statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).
– 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola (didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur);
– 800 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas arba projekto statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Projektą reikia įgyvendinti per 24 mėnesius.
5 metus užsiimti ir išlaikyti ūkinę veiklą, įsigytą techniką bei turtą, drausti paramos lėšomis įsigytą ir sukurtą turtą.