Kvietimas

Parama smulkiesiems ūkiams

Paraiškos teikiamos: nuo 2023-05-02 iki 2023-06-30

Projektu siekiama didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą visuose regionuose, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas.

Tinkami pareiškėjai:
Fiziniai asmenys (ne jaunesni nei 18 m.), užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.

Remiamos veiklos:
– žemės ūkio produktų gamyba;
– žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Tinkamos išlaidos:
Nauja ir naudota žemės ūkio technika, traktoriai, įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę įrangą, transporto priemonės, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos, naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinės medžiagos, infrastruktūra ūkininko valdoje, daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas, konsultavimo paslaugos (pvz. verslo plano, paraiškos parengimo paslaugos).

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Didžiausias išmokos dydis – 15 000 Eur (avansu išmokama 80 proc. dotacijos sumos);
Finansavimo intensyvumas: iki 100 proc. projekto vertės.