Kvietimas

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

Paraiškos teikiamos: nuo 2023-05-02 iki 2023-06-30

Priemone siekiama pritraukti jaunuosius ūkininkus ir kitus naujus ūkininkus, palaikyti jų veiklą ir palengvinti tvarią verslo plėtrą kaimo vietovėse.

Tinkami pareiškėjai:
– fizinis asmuo (ne vyresnis kaip 40 metų, kurio vardu registruotas ūkininko ūkis ir (arba) žemės ūkio valda);
– juridinis asmuo (kurio vardu registruota žemės ūkio valda).

Parama teikiama jaunajam ūkininkui, kuris pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip valdos ir ūkio valdytojas, juridinio asmens atveju – kuris pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje.

Remiamos veiklos:
– žemės ūkio produktų pirminė gamyba;
– žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą.

Tinkamos išlaidos:
Nauja ir naudota žemės ūkio technika, traktoriai, įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę įrangą, transporto priemonės, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos, naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinės medžiagos, infrastruktūra ūkininko valdoje, daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas, konsultavimo paslaugos (pvz. verslo plano, paraiškos parengimo paslaugos).

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Didžiausias dotacijos dydis – 60 000 Eur (avansu išmokama 80 proc. dotacijos sumos);
Didžiausias lengvatinės paskolos dydis – 100 000 Eur.
Bendra dotacijos ir lengvatinės paskolos suma negali viršyti 100 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 100 proc. projekto vertės.